Profiel

Gz-psycholoog/orthopedagoog-generalist

Drs. J.A.M. Extra

OPVOEDPRAKTIJKJONG > PROFIEL

PROFIEL

 

Ik ben Jos Extra (1956), getrouwd en wonende te Elsloo.

 

Gz-psycholoog/orthopedagoog-generalist, voorheen met een eigen praktijk op basis van generalistische basis (jeugd) GGZ en werkzaam in een andere GGZ – praktijk (vanaf 1-10-2018 Vincent van Gogh – GGZ kliniek te Venlo).

 

Ik beschik over een brede en verdiepende ervaring (vanaf 1976) in de jeugdzorg (en onderwijs) gericht op kinderen, jeugdigen, ouders en hun netwerken.

 

Als Gezondheidszorg-psycholoog/orthopedagoog-generalist ben ik (sinds 1994) een academisch geschoolde deskundige op het terrein van zorg en opvoeding.

 

Ik ben actief op verschillende werkvelden van de jeugdzorg/gezondheidszorg en welzijn van de jeugd. Ik werk daarbinnen samen met (kinder-)artsen, huisartsen, (praktijk ondersteuners huisartsen) jeugdzorg-instellingen, kinder- en jeugdpsychiaters, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychomotorisch therapeuten, scholen e.a.

 

Ik ben lid van een regionale intervisiegroep. Dit ter verhoging en toetsing van de professionele kwaliteit van mijn werkzaamheden.

 

 

Drs. J.A.M. Extra

06-53696846

www.opvoedpraktijkjong.nl

info@opvoedpraktijkjong.nl

 

NVO-2440, ABBR-1545, GZ-ROG4355, BIG-49050091325

AGB-codes: Zorgverlener:94-008255, Praktijk-94-(0)57107

Kamer van Koophandel: 51968940

Bank IBAN-rekeningnr.: NL72SNSB0635062712

 

 

Lid van:

ERVARINGEN


1976 – 1992:  groepsleider:  Huize Mariënwaard

1992 – 1994:  orthopedagoog: speciaal en regulier onderwijs – zorgverbreding

1992 – 2007:  diverse functies: pleegzorg Limburg (Centrale, VvP en Xonar en detachering Op de Bies)

2007 – 2011: inhoudelijk manager: William Schrikker Groep – Jeugdbescherming Limburg

2011 – 2014: behandelcoördinator: William Schrikker Groep – Zorg & Wonen (gezinshuizen)– 36 uur

                        Aansturen, begeleiden, inhoudelijk verantwoordelijk voor 7(+2) gezinshuizen in den

                        land alwaar 18 kinderen met een verstandelijke beperking en gedrags- en

                        ontwikkelingsstoornissen wonen.

1994 – 2010: Gzpsycholoog/orthopedagoog – generalist: freelance activiteiten

2014-2015: Gedragswetenschapper: William Schrikker Groep – jeugdbescherming/jeugdreclassering

                       Beeldvorming, beoordeling en besluitvorming casuïstiek, inzet in begin van

                       primair proces (multidisciplinair), betrokkenheid bij kernbeslissingen, consultatieve

                       functie, uitvoerende diagnostische activiteiten. Aandachtsfunctionaris Intimiteit en

                       seksualiteit.

2010- heden: Gzpsycholoog/orthopedagoog – generalist:

                        Basis generalistische GGZ , praktijkhouder Opvoedpraktijk JONG

                        Woensdagavond (18-21 uur), vrijdagen (9-17 uur)

                        Advies, consultatie (intakes), begeleiding, behandeling (kinderen/jongeren, ouders,

                        scholen, hulpverleners b.v. Bjz, Xonar, VHT- Meander, Cessio e.a., cursussen (op maat),

                        diagnostiek (intelligentie, persoonlijk, gezin), observatie (vrij, gericht),     

                        trainingen (op maat), super/intervisie, zorg op maat ten behoeve van kinderen

                        en jongeren, ouders, gezinnen, netwerken, scholen, hulpverlening.


                        Specialisme: angsten, verstoorde gehechtheid, verstandelijke beperking, basis-

                                               veiligheid, in beeld brengen / maken van een plan van aanpak en

                                               begeleiden/behandelen van verstoorde ontwikkelingssituaties;

                        Zorgprogramma Overgewicht: in samenwerking met diëtiste en kinderfysio;

                        Netwerk van collegae/eigen praktijkhouders;

                        Intervisielid van NVO-groep;

                        AGB-codes (praktijk en zorgverlener). Kamer van Koophandel

                        NVO en BIG geregistreerd;

                        Andere praktijk – activiteiten:

                        Voorheen in oktober elk jaar Week van de Opvoeding - workshop

                        En maandelijkse nieuwsbrieven,  2 x per jaar thema-avond/lezing,

                        Verklaringen gesloten jeugdzorg

                        Workshops, Begeleiding Video Home Trainingsteam Meander Zorggroep Heerlen

                        Begeleiding 4 teams Jeugdsegment Meander Zorggroep Heerlen (2018)

                        Trainingen ihkv deskundigheidsbevordering Cessio (Zorgaanbieder)

                        Samenwerkingsverbanden met diverse scholen en CJG – Westelijke Mijnstreek

                        Colleges Jeugdbescherming. Cursus Ontwikkelingspsychologie .

                        En meer zorg op maat.


2015 tot 1-10-2018:  Boei- Basis GGZ praktijk Venlo - Gzpsycholoog/orthopedagoog – generalist

                        Advies, consultatie (intakes), begeleiding, behandeling (kinderen/jongeren, ouders,

                        scholen, hulpverleners, collegae,  e.a., cursussen/workshops e.d. (op maat),

                        diagnostiek (intelligentie, persoonlijk, gezin), observatie (vrij, gericht),     

                        trainingen (op maat), super/intervisie, zorg op maat ten behoeve van kinderen

                        en jongeren, ouders, gezinnen, netwerken, scholen, hulpverlening.

                        Specialisme: angsten, verstoorde gehechtheid, verstandelijke beperking, basis-

                                               veiligheid, in beeld brengen / maken van een plan van aanpak en

                                               begeleiden/behandelen van verstoorde ontwikkelingssituaties;

                        Zorgprogramma Overgewicht: in samenwerking met diëtisten en kinderfysio’s,

                        Inmiddels teams (Venlo, Venray en Horst);


                       Netwerk van collegae/praktijkhouders/zorginstellingen; Samenwerking met Jogg’s en

                       COACH  - UMC / Vie Curie en gemeenten

                       Intervisielid van NVO-groep en BOEI-collegae;

                       AGB-codes (praktijk en zorgverlener). Kamer van Koophandel

                       NVO en BIG geregistreerd;

                       Diverse andere praktijk – activiteiten; gedetacheerd bij Gemeente Venlo

                       Coaching gezinscoaches – team (2 jaar) en sociaal wijkteam (1 jaar)

 

Vanaf 1-10-2018 werkzaam bij Vincent van Gogh Instituut als gedragswetenschapper.