Profiel

Gz-psycholoog/orthopedagoog-generalist

Drs. J.A.M. Extra

OPVOEDPRAKTIJKJONG > PROFIEL

PROFIEL

 

Ik ben Jos Extra (1956), getrouwd en wonende te Elsloo.

 

Gz-psycholoog/orthopedagoog-generalist, voorheen met een eigen praktijk op basis van generalistische basis (jeugd) GGZ en nu gepensioneerd met vanuit eigen praktijk activiteiten als ZZP'er.

 

Ik beschik over een brede en verdiepende ervaring (vanaf 1976) in de jeugdzorg (en onderwijs) gericht op kinderen, jeugdigen, ouders en hun netwerken.

 

Als Gezondheidszorg-psycholoog/orthopedagoog-generalist ben ik (sinds 1994) een academisch geschoolde deskundige op het terrein van zorg en opvoeding.

 

Ik ben actief geweeest op verschillende werkvelden van de jeugdzorg/gezondheidszorg en welzijn van de jeugd. Ik werkte daarbinnen samen met (kinder-)artsen, huisartsen, (praktijk ondersteuners huisartsen) jeugdzorg-instellingen, kinder- en jeugdpsychiaters, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychomotorisch therapeuten, scholen e.a.

 

Ik ben lid van een regionale intervisiegroep. Dit ter verhoging en toetsing van de professionele kwaliteit van mijn werkzaamheden.

 

 

Drs. J.A.M. Extra

06-53696846

www.opvoedpraktijkjong.nl

info@opvoedpraktijkjong.nl

 

NVO-2440, NIP 2 390 66, ABBR-1545, GZ-ROG4355, BIG-49050091325 / 89050091331

AGB-codes: Zorgverlener:94-008255, Praktijk-94-(0)57107

Kamer van Koophandel: 51968940

Bank IBAN-rekeningnr.: NL72SNSB0635062712

 

 

Lid van:

ERVARINGEN


1976 – 1992:  groepsleider:  Huize Mariënwaard

1992 – 1994:  orthopedagoog: speciaal en regulier onderwijs – zorgverbreding

1992 – 2007:  diverse functies: pleegzorg Limburg (Centrale, VvP en Xonar en detachering Op de Bies)

2007 – 2011: inhoudelijk manager: William Schrikker Groep – Jeugdbescherming Limburg

2011 – 2014: behandelcoördinator: William Schrikker Groep – Zorg & Wonen (gezinshuizen)– 36 uur

                        Aansturen, begeleiden, inhoudelijk verantwoordelijk voor 7(+2) gezinshuizen in den

                        land alwaar 18 kinderen met een verstandelijke beperking en gedrags- en

                        ontwikkelingsstoornissen wonen.

1994 – 2010: Gzpsycholoog/orthopedagoog – generalist: freelance activiteiten

2014-2015: Gedragswetenschapper: William Schrikker Groep – jeugdbescherming/jeugdreclassering

                       Beeldvorming, beoordeling en besluitvorming casuïstiek, inzet in begin van

                       primair proces (multidisciplinair), betrokkenheid bij kernbeslissingen, consultatieve

                       functie, uitvoerende diagnostische activiteiten. Aandachtsfunctionaris Intimiteit en

                       seksualiteit.

2010- heden: Gzpsycholoog/orthopedagoog – generalist:

                        Basis generalistische GGZ , praktijkhouder Opvoedpraktijk JONG

                        Advies, consultatie (intakes), begeleiding, behandeling (kinderen/jongeren, ouders,

                        scholen, hulpverleners

                        diagnostiek (intelligentie, persoonlijk, gezin), observatie (vrij, gericht),     

                        trainingen (op maat), super/intervisie, zorg op maat ten behoeve van kinderen

                        en jongeren, ouders, gezinnen, netwerken, scholen, hulpverlening.


                        Specialisme: angsten, verstoorde gehechtheid, verstandelijke beperking, basis-

                                               veiligheid, in beeld brengen / maken van een plan van aanpak en

                                               begeleiden/behandelen van verstoorde ontwikkelingssituaties;

                        Zorgprogramma Overgewicht: in samenwerking met diëtiste en kinderfysio;

                        Netwerk van collegae/eigen praktijkhouders;

                        Intervisielid van NVO-groep;

                        AGB-codes (praktijk en zorgverlener). Kamer van Koophandel

                        NIP | NVO en BIG geregistreerd;

                        Andere praktijk – activiteiten:

                        Voorheen in oktober elk jaar Week van de Opvoeding - workshop

                        En maandelijkse nieuwsbrieven,  2 x per jaar thema-avond/lezing,

                        Verklaringen gesloten jeugdzorg

                        Workshops, Begeleiding Video Home Trainingsteam

                        Begeleiding 4 teams Jeugdsegment

                        Trainingen ihkv deskundigheidsbevordering

                        Samenwerkingsverbanden met diverse scholen en CJG – Westelijke Mijnstreek

                        Colleges Jeugdbescherming. Cursus Ontwikkelingspsychologie .

                        En meer zorg op maat.


2015 tot 1-10-2018:  Boei- Basis GGZ praktijk Venlo - Gzpsycholoog/orthopedagoog – generalist

                        Advies, consultatie (intakes), begeleiding, behandeling (kinderen/jongeren, ouders,

                        scholen, hulpverleners, collegae,  e.a., cursussen/workshops e.d. (op maat),

                        diagnostiek (intelligentie, persoonlijk, gezin), observatie (vrij, gericht),     

                        trainingen (op maat), super/intervisie, zorg op maat ten behoeve van kinderen

                        en jongeren, ouders, gezinnen, netwerken, scholen, hulpverlening.

                        Specialisme: angsten, verstoorde gehechtheid, verstandelijke beperking, basis-

                                               veiligheid, in beeld brengen / maken van een plan van aanpak en

                                               begeleiden/behandelen van verstoorde ontwikkelingssituaties;

                        Zorgprogramma Overgewicht: in samenwerking met diëtisten en kinderfysio’s,

                        Inmiddels teams (Venlo, Venray en Horst);


                       Netwerk van collegae/praktijkhouders/zorginstellingen; Samenwerking met Jogg’s en

                       COACH  - UMC / Vie Curie en gemeenten

                       Intervisielid van NVO-groep en BOEI-collegae;

                       AGB-codes (praktijk en zorgverlener). Kamer van Koophandel

                       NVO en BIG geregistreerd;

                       Diverse andere praktijk – activiteiten; gedetacheerd bij Gemeente Venlo

                       Coaching gezinscoaches – team (2 jaar) en sociaal wijkteam (1 jaar)


1-10-2018 tot 20-09-2022: Sterler vvgi