Diensten

Aanbod/diensten/producten

DIENSTEN

OPVOEDPRAKTIJKJONG > DIENSTEN

ONZE EXPERTISE

 

Mijn vorige praktijkwerk bestond tot 1-10-2017 uit taken in de basis generalistische (jeugd) geestelijke gezondheidszorg voor het kind/jeugdige (0-18 jaar) samen met de ouders (en hun netwerk) en bood ik geïntegreerde ouder-kind zorg binnen het gezin en het omringend netwerk vanuit mijn eigen praktijk. 

 

Mijn huidig aanbod, diensten en producten richten zich vooral op het bieden van maatwerk inzake vragen binnen/vanuit de jeugdzorg gericht op advies, consultatie, begeleiden, coaching, supervisie, trainingen, workshops, lezingen en dergelijke.  Dit kan zowel individueel en groeps-/teamgericht plaatsvinden.

 

 

BEGELEIDEN

 

Begeleiden: is een specifieke activiteit die bijdraagt aan iemands leer – en ontwikkelingsprocessen. Begeleiden is een vorm van ondersteuning. Ondersteuning richt zich soms ook op voorwaarden: erkenning en begrijpen en kan helpen waar mogelijk hindernissen op te ruimen en nieuwe mogelijkheden concreet te maken. Begeleiden wordt bepaald door een eigen actieve leervraag van de lerende. Begeleiden kan ook bedoeld zijn als een vorm van gerichte begeleiding van gedrag op basis van een vast model van bevraging en feedback, lopende het leerproces. Begeleiden is een breed begrip waaronder meerdere vormen van ondersteuning van leerprocessen zijn begrepen.

 

Ook bestaat de mogelijkheid tot het uitvoeren van observaties (al/niet met gebruik van video).

 

WORKSHOPS

 

Workshops: Een workshop is een cursus waarin vaak in groepen aan bepaalde opdrachten wordt gewerkt. Deze opdrachten vertalen theorie naar de praktijk. Een workshop kan enkele uren, maar ook enkele dagen duren. Anders dan bijvoorbeeld een lezing, is een workshop vaak interactief. De behandelde theorie wordt eigen gemaakt door praktijkopdrachten, de deelnemers zijn dus actief bezig met het verwerken van de informatie. Daarnaast is er binnen een workshop veel ruimte voor discussies en het uitwisselen van ideeën. Er bestaan veel verschillende workshops met verschillende doelen, thema’s en voor verschillende deelnemers Voor informatie van eerder aangeboden workshops zie berichten/ nieuwsbrief-archief.

 

TRAININGEN

 

Trainingen: Tijdens een training wordt er geoefend in een bepaalde vaardigheid. Training wordt vaak gebruikt in de sportwereld, maar het kan ook gaan om het verbeteren van een bepaalde vaardigheid. Mensen trainen om progressie te boeken of op een bepaald niveau te blijven. Daarbij is het belangrijk dat er een bepaalde regelmaat en systeem zit in de trainingen.  "Oefening baart kunst" is een spreekwoord dat van toepassing is op trainen. Hoe meer er wordt getraind, des te groter is het effect.

 

Trainingen worden aangeboden voor jeugdzorgwerkers die net starten maar ook al heel wat jaren meedraaien in het vak van jeugdzorgwerker. In een samen opgesteld (modulair) aanbod, stel je je eigen 'leerroute' vast.

 

De trainingen variëren van eendaagse training tot meerdaagse trainingen en zijn bedoeld voor werkers met diverse taken/verantwoordelijkheden binnen de jeugdzorg.

 

De focus ligt op het bijbrengen van de noodzakelijke praktische kennis daarnaast heeft de training een belangrijke rol in het bewustmaken van de rol die de werker inneemt. 

 

Je kunt je gaan verdiepen in verschillende stijlen, vormen, thema’s  en vervolgens focussen op jouw houding en vaardigheden. Gedurende de training(en) wordt zoveel mogelijk aangesloten bij jouw persoonlijke leervragen. Dit kan, wanneer je hierin zelf een open en lerende houding aanneemt.

KLACHTENPROCEDURE

Indien u een klacht heeft stellen we het zeer op prijs dat u die bij ons meldt. Dit kan per mail of schriftelijk. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Vertrouwelijkheid geldt zowel voor Opvoedpraktijk JONG als voor de klager. Deze vertrouwelijkheid geldt zolang de klachtenprocedure loopt.


Stuur uw klacht naar: info@opvoedpraktijkjong.nl t.a.v. Drs. J.A.M. Extra, Elserveldstraat 4 6181 KA Elsloo.


Als er een klacht wordt ingediend zullen we in ieder geval binnen 14 dagen reageren. Na de ontvangstbevestiging wordt de klacht binnen 30 dagen afgehandeld. Mocht het niet haalbaar zijn de klacht binnen 30 dagen af te handelen dan krijgt de klager schriftelijk bericht met de indicatie van de duur van de afhandeling met redenen van uitstel.


Alle klachten worden geregistreerd en twee jaar bewaard.


Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van de klacht door ons, dan kunt u om een onafhankelijke klachtafhandeling vragen.